Marcin Fluder

Marcin Fluder

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, doświadczenie zawodowe zdobywał jako fizjoterapeuta w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin oraz Wrocław, L’Hopital Maritime de Berck Francja, prywatna praktyka oraz na kursach podyplomowych.

Absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine, I edycja szkolenia w Polsce-Konstancin.
Od 13 lat związany z Polską Akademią Osteopatii OSTEON, asystent-wykładowca.

Prowadzi podyplomowe kursy z Anatomii Palpacyjnej dla fizjoterapeutów www.anatomia-palpacyjna.pl, organizuje i asystuje w kursach z haczykowania.

Wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii.
Od 2009 regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych w Polskiej Akademii Osteopatii Osteon. Asystent na seminariach u:

Jean-Jacques Debroux D.O. – osteopatia funkcjonalna/powięziowa, techniki Sutherlanda, Sjovitza FPR, punkty Jonesa, koncepcja powięziowa JJ.Debroux
Thierry Colot D.O. – techniki osteopatyczne strukturalne (energii mięśniowej, HVBA)
koncepcja pracy w stanach ostrych/dyskowych T.Colot
Francis Lafosse D.O. – anatomia palpacyjna
Yves Leppers D.O. – techniki strukturalne, historia i filozofia osteopatii
Mark Verheyen D.O. – techniki skracania
Fryderik Deuville D.O. – techniki GOT, techniki trzewne

Dyplomy oraz certyfikaty:
,,Be Still and Know” Ton van der Heiden D.O. ,Peter van Dommelen D.O. 2018
,,Advanced visceral manipulation:abdomen” J.P.Barral 2018
,,Wpływ układu limfatycznego na zdrowie i chorobę” dr Frank Willard Ph.D. Prof. Belgia 20018
,, Fundamentals in Osteopathy in the Cranial Field” Julie Fendall D.O. , Michael Solano D.O.,Maxwell Frawl D.O. 2017
,,Terapia powięziowa, trendy i perspektywy” L.Maroye ,PAO Osteon 2017
,,Visceral-vascular manipulation” The Barral Institute Poznań 2017
,,Pień mózgu” Frank Willard Ph.D Prof.Anatomy 2017
,,Układ pokarmowy” Frank Willard Ph.D Prof. Anatomy 2017
,,Manipulation of the Urogenital System” Marc Naudin D.O. 2016
„System trzewny szyi i głowy, fizjologia i fizjopatologia” Frank Willard Ph.D. Prof 2016
„Ligamentous Articular Strain Advanced” Conrad A.Speece,D.O. 2016
„The strategic crossroads of the body” Jean-Pierre Barral, D.O. 2016
„Homeostaza Autonomicznego Układu Nerwowego i jego wpływ na ból rzutowany” Frank Willard Ph.D Prof. Belgia 2015
„Ligamentous Articular Strain” Conrad A.Speece,D.O. 2015
„Zastosowanie zasad morfodynamicznych do trzewi” Patrick Van Den Heede D.O.,2015
„Szkolenie dla Osteopatów nt Powięzi” Michel Roques D.O., 2015
„Seminarium specjalizacyjne z osteopatii czaszkowo-mostkowo-krzyżowej i powięziowej” , Jean-Jacque Debroux D.O.,2014
„Osteopatia w Reumatologii” Victor de Castro D.O. 2014
Zajęcia prosektoryjne „Clinical Anatomy Works” Philipps University Marburg Germany Francis Lafosse, D.O., 2013
„Evaluation clinique en osteopathie” Clive Standen, D.O. 2013 SCOM, Belgia
„Normalizacja dynamiki trzewnej 1 i 2 część” Christian Williame D.O., Georges Finet D.O. ,2012
„Certyfikat Terapii Manualnej kierunek Osteopatia” 3lata (800 godzin), SCOM
I Międzynarodowy Kongres Medycyny Osteopatycznej 2009
Diagnostyka i terapia stawu skroniowo-żuchwowego Philippini 2009
Belgia/Polska Akademia Osteopatii Osteon, 2007
Dyplom Southerland College of Osteopathic Medicine 2003-2008(1500godzin)
(dyplomowany osteopata w 2011r.)

My Sessions