Marek Barna

Marek Barna

Wykładowca z Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne:

2019 Kurs Arta Riggsa tematem, którego była praca z klatką piersiową i żebrami

2018 Szkolenie Osteopatyczne z Charlsem Beckiem DO na temat modelu luku i cięciwy w praktyce osteopatycznej

2017 Kurs koncepcji Jennifer McConnell prowadzony przez autorkę metody

2017 Kursy Masazu Tkanek Glebokich z twórca metody Artem Riggsem oraz tłumaczenie jego wykładu na konferencji Majowka z Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2017 Kurs dotyczący kontroli motorycznej i terapii manualnej miednicy – prowadzący Mark Comerford – twórca metody Kinetic Control

2016 kurs metody Dynamic Taping w Warszawie

2016 Kurs dotyczący kontroli motorycznej i terapii manualnej w obrębie odcinka piersiowego kręgosłupa – prowadzący Mark Comerford

2014 Kurs dotyczący kontroli motorycznej w regionie stawu biodrowego i kręgosłupa lędźwiowego prowadzony przez prof. Shirley Sahrmann

2014 Kurs “Fascia” prowadzony przez prof. Leona Chaitowa w Gdańsku

2013 Kurs “Breathing Pattern Disorders” prowadzony przez prof. Leona Chaitowa w Gdańsku

Oprocz powyższych tłumaczenia na kursach metod PNF i NDT Bobath.

 

Tłumaczenia książek:

Miałem udział w tłumaczeniu książek branżowych – z dziedziny osteopatii i terapii powięziowych –

http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13343/tytul/metody-terapii-manualnej-w-leczeniu-dysfunkcji-powieziowych-chaitow-saulicz-edra-urban-partner

3 rozdziały.

Kinetic Control – 5 rozdziałów

https://www.medicon.pl/kinetic-control-ocena-i-reedukacja-niekontrolowanego-ruchu/27666

W końcu miałem zaszczyt być redaktorem naukowym wydania polskiego książki “Terapia manualna metodą Mulligana Techniki Terapeutyczne” i tłumaczyć większość jej tekstu. https://www.medicon.pl/terapia-manualna-metoda-mulligana-techniki-terapeutyczne/28209

 

Oprócz tłumaczeń uczestnictwo w poniższych kursach:

2019 Kurs MSI Shirley Sahrmann z dkagnostyki i leczenia zaburzeń motorycznych w obrębie barku i biodra

2016 do dnia dzisiejszego studia na Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie

2018 Kurs Osteopatii Wisceralnej u Marcina Szkolnickiego DO

2014 Kurs terapii manualnej metodą Ackermanna

2010-2013 Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej metody Kaltenborn-Evjenth

zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu MT

2013 Kurs „The Movement Solution” metody Kinetic Control

2010 Kurs PFI Pilates Basic

2009 Kurs Kinesiology Taping Basic

 

Wykształcenie:

W 2009 roku ukończylem studia fizjoterapii na Gdańskim Uniwerystecie Medycznym uzyskując tytuł magistra

W 2007 roku uzyskałem tytuł licencjata na Akademii Medycznej w Gdańsku

 

Miejsce pracy:

2010 do dnia dzisiejszego – wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii GUMed

2009 do 2017 Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitalu UCK w Gdańsku

Wykładowca z Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Inne:

2017 I miejsce na VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa (obrona tytułu)

2015 I miejsce na V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa

2013 II miejsce na IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa

2017 I miejsce na VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa (obrona tytułu)

2015 I miejsce na V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa

2013 II miejsce na IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów na AWF Warszawa

Moje sesje: